Tajemství tří komunikačních ES

sdělování

Vzpomínáte ještě na kouzelnickou formulku, kterou jsem vám prozradila v nedávném článku?

text

 

Nastal čas odhalit další část této tajemné věty.

Communicare – Sdělujme, Svěřujme, Spojujme!

Český překlad výrazu communicare zní: sdělovat, svěřovat, spojovat. Opravdu naše pojetí komunikace propojuje tyto tři aspekty?

Obávám se, že se význam pojmu komunikace ve školním prostředí zúžil na pouhé sdělování. Dozvídáme se nezáživné poučky, holá fakta, nicneříkající teorie, neotřesitelné zákonitosti.

Zbývá prostor pro svěřování klíčových myšlenek, snů, budoucích plánů a vizí? A co emoce? Sdílíme navzájem radostné chvíle, úspěch, ale i smutnou náladu či strach?

Spojování se scvrklo spíše na přiřazování. Spojujeme slovní druhy, geografické názvy, historické osobnosti či logické výrazy. Co takhle propojit fakta s reálným životem, rodinu se školou, učivo s budoucí profesí?

Mise splněna! Omyl, jsme na začátku…

Řada lidí se domnívá, že když umíme mluvit, umíme také komunikovat. Dítě se narodí, vydává pár zvuků, postupně pojmenovává předměty kolem sebe, vytváří první slovní spojení, a to je už jen krůček od opravdových vět.

Dítě se naučí vyjadřovat své potřeby a naváže spojení se světem skrze srozumitelné věty. Postupně pak okoukává komunikační zvyky a postupy svých rodičů, učitelů, kamarádů a dalších lidí ve svém blízkém okolí. A HOTOVO! MISE SPLNĚNA. Nabízí se otázka, zda si s tím dítě vystačí po zbytek života?

Naučí se tímto způsobem vyjadřovat své oprávněné požadavky, obhájit svůj názor, projevit empatii, nesouhlasit s každým názorem v okolí, odmítat nepřijatelné nabídky či argumentovat?

Obávám se, že NE! A bude třeba se všem těmto cílům věnovat v pozdějším věku. Navštěvovat kurzy, číst knihy, přepisovat zažité komunikační vzorce

O kolik jednodušší by bylo se rovnou učit to, co bude v životě potřebovat? Přejímat od rodičů efektivní komunikační postupy, získávat ve škole příležitosti procvičovat si komunikační dovednosti…

Říkám si: „Dost bylo lamentování, pojď s tím něco dělat.”

A to je hozená rukavice i pro vás :-).

Mé 3 oblíbené komunikační hry

Pojďme se podívat na tři jednoduché aktivity, které nám pomohou pracovat s některými problematickými aspekty komunikace.

Horská silnice – hra pro dvojiceIMG_8826

POMŮCKY: papír a fixa/propiska, šátek

Žák nakreslí na papír silnici – dvojité čáry ve vzdálenosti 2-3cm. Silnice se klikatí po papíře, je na ní označen start a cíl.

Poté žák popisuje svému spolužákovi cestu slovními pokyny (doprava, rovně apod.). Druhý žák ve dvojici má zavřené/zavázané oči, vezme si do ruky fixu/propisku a jeho úkolem je projet podle pokynů celou trasu silnice od startu po cíl a nevyjet při tom do „příkopu”.

Jak těžké je srozumitelně vyjádřit pokyn pro druhého? Jak přistupovat k hendikepu osoby, která nevidí? Jak se může změnit úhel mého pohledu (doprava může být pro druhého doleva)?

Kreslení obrázku – hra pro skupiny

POMŮCKY: obrázky, papíry, pastelky

Vytvoříme tříčlenné skupiny a vyzveme žáky, aby si rozdělili role: pozorovatel, vypravěč, kreslíř. Pozveme pozorovatele ze všech skupin na jedno místo a ukážeme jim vhodný obrázek (jednoduchý na kreslení, s řadou detailů) s úkolem zapamatovat si co nejpřesněji obrázek se všemi detaily (rozmístění, velikost, barva apod.).

IMG_8828Poté se pozorovatelé jednotlivě přesunou ke svému spolužákovi – vypravěči. Tomu co nejpodrobněji popíší, jak obrázek vypadal.

Vypravěči se pak vydají ke kreslíři, který má za úkol co nejvěrněji nakreslit na papír popisovaný obrázek.

Na závěr porovnáme původní obrázek s novými kresbami. Věnujeme dostatek prostoru pro zpětnou vazbu ve skupinkách.

Nakolik se obrázek podobá tomu původnímu? V čem se nejvíc liší? Proč nejsou úplně stejné?

Hra s fámou – hra pro celou třídu

POMŮCKY: vybraný text (krátký příběh, článek z časopisu, úryvek z učebnice apod.)

Vyzveme 4-5 dobrovolníků, kteří půjdou na chvíli za dveře/do jiné místnosti. Vysvětlíme třídě princip hry a pozveme prvního dobrovolníka, ten dostane za úkol poslechnout si čtený text.

Poté zavoláme druhého dobrovolníka a první mu převypráví informace z textu. Přivedeme dalšího dobrovolníka a scénář se opakuje. Posledního z dobrovolníků pak představíme jako odborníka na danou problematiku a jeho úkolem je přednést informace před publikem na „konferenci“. Na závěr přečteme původní text a diskutujeme se žáky.

Jak moc se změnily informace? Jak a proč vzniká fáma? Dá se jejímu vzniku zabránit? Jak?

Komunikační střípky

To jsou jen střípky ze skládačky s názvem KOMUNIKACE. Pojďme učinit pár krůčků, které mohou dětem pomoci zorientovat se v ní a umožněme jim poskládat alespoň několik základních dílků. Ty postupem času začnou zapadat do celkového obrazu komunikačního světa.

Neschovávejte v rukávu svá tři ESA!

Sdělujme, Svěřujme a Spojujme!

Nina Suchomelová

Specializuji se na efektivní komunikaci ve škole a vytváření partnerského vztahu se žáky, čímž pomáhám učitelům zkrotit džungli před tabulí. Jsem autorkou e-booku pro pedagogy 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí.
Nina je učitelkou na základní škole, manželkou skvělého muže a matkou dvou úžasných dcer. Vždy chtěla jít svou vlastní cestou, vzdělávat se a hledat nové možnosti jak v oblasti školství, tak rodinného života. Zajímá se o přírodu, ekologii, zdravý životní styl a jógu.
Její příběh si můžete přečíst zde >>

Komentáře