Děkuji za vyplnění formuláře

O výsledcích dotazníkového šetření Vás budu informovat na uvedený email.

Krásný den

Nina Suchomelová