PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro mne velmi důležitá, stejně jako potřeba informovat vás o tom, k čemu, kým a jak jsou údaje využívány :-).

Respektuji platné zákony a s vašimi osobními údaji  nakládám v souladu s GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a ráda zodpovím otázky, které vás možná napadají:

 

  • Kdo shromažďuje vaše osobní údaje?

Mgr. Nina Suchomelová, trvalým bydlištěm V Zahrádkách 742, Chrudim, IČ 04620054, provozovaná webová stránka: www.ninasuchomelova.cz .

Tel. kontakt: +420 723 573 042,  e-mail: nina@ninasuchomelova.cz

 

  • O jaké osobní údaje se jedná a proč jsou získávány?

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami svěříte.

Nejčastěji se jedná o jméno a e‑mailovou adresu, na kterou jsou odeslány požadované materiály, přístupové údaje do členské sekce nebo na ně zasílám náměty a inspirativní informace z oblasti, o kterou byl projeven zájem. Dále se může jednat o poskytování služeb a marketingové účely.

Jste-li zákazníky, vaše fakturační údaje nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány po dobu, o které sami rozhodnete, příp. po dobu, kdy budu nabízet své služby. Všechny mé e-maily jsou v zápatí opatřeny odhlašovacím odkazem. To pro případ, že byste si již nepřáli ode mne dostávat žádné další zprávy.

  • Jsou vaše osobní údaje v bezpečí?

Chráním tyto údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše údaje nejsou poskytovány třetí straně.

Používání cookies pro měření  návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

                                                                                                                                 -Nina Suchomelová

 Toto znění je účinné od 25. 5. 2018.