Na kafíčko s Amosem

28. března slaví učitelé DEN(1)svůj svátek.

Možná se dnes nejeden učitel zamyslí nad původem svátku učitelů a zapátrá v paměti po informacích o Janu Amosi Komenském, které jim utkvěly v paměti z dob studií.

Při psaní těchto řádků jsem také zavzpomínala a s údivem zjistila, že mi paměť přehrává názvy Komenského děl, některé myšlenky i dobové souvislosti.

Pozvánka na kávu

Jaký byl osobní život tohoto velikána? Byl ženatý? Měl vůbec nějaké děti? Víme něco o žijících potomcích tohoto velikána? Čemu se věnoval ve volném čase?

Napadá mě celá řada otázek, na které bych se ráda pana Komenského zeptala, kdyby přijal mé pozvání na kávu.

Kolikáté narozeniny letos slavíte?Vse nejlepsí

V roce 2019 to jsou 427. narozeniny. Narodil jsem se 28. března roku 1592 v Nivnici u Uherského Brodu.

Jaké bylo Vaše dětství?

Z počátku šťastné, ale ve 12 letech přišel velký zlom a do mého života zavítaly neblahé časy.

Byl jsem nejmladší z pěti dětí Martina Komenského a jeho ženy Anny. Rodiče zemřeli, když mi bylo pouhých 12 let. Poté se mne ujala teta Zuzana Nohálová a odstěhoval jsem se do Strážnice.

Po vypálení Strážnice jsem přišel nejen o majetek, ale i o nový domov. Byl jsem poslán do bratrské školy v Přerově. Díky mým studijním úspěchům jsem pak mohl studovat v Herbornu a Heidelbergu.

Byl jste ženatý?

Ano, ženatý jsem byl dokonce třikrát. První žena Magdalena bohužel zemřela i se dvěma syny při morové epidemii. S druhou ženou Marií Dorotou jsem strávil 24 let. Po její smrti jsem se oženil potřetí s Janou Gajusovou.

Kolik jste měl dětí?

Zdroj: http://www.pancelcino.cz/

Zdroj obrázku: http://www.pancelcino.cz/

Měl jsem 6 potomků. První žena mi dala dva syny. S druhou ženou jsme měli čtyři děti. Tři dcerky Dorotu Kristinu, Alžbětu a Zuzanu. Nejmladší syn se jmenoval Daniel.

Víte o svých žijících potomcích?

Ano, vím o řadě potomků v 9. až 12. pokolení. Většina jich je z linie dcery Alžběty, která si vzala mého nejlepšího spolupracovníka Petra Figula Jablonského a měla s ním 6 dětí. Jejich potomci žijí v zahraničí, zejména v Německu a Americe.

Mohu zmínit ekonoma Jana Ferdinanda Kallika. Jeho 3 děti jdou v mých šlépějích a a působí jako učitelé. Janova dcera Alison byla dokonce vyhlášena jako jedna z deseti nejlepších pedagogů v Kalifornii.

Čemu jste se věnoval ve svém volném čase? Měl jste vůbec čas na koníčky?

Ve Funeku jsem velmi rád včelařil. Ale jinak k mým největším zálibám patřilo studium, četba a psaní děl. Také jsem obdivoval technický pokrok a vynálezy naší doby.

Procestoval jste velký kus Evropy. Kde všude jste působil?

Přebýval jsem v Přerově a Fulneku. Po dobách skrývání na Moravě a ve východních Čechách jsem odcestoval do exilu a nejdéle pobýval v Lešně, Londýně, Amsterodamu, Stokholmu.

jan amos komenský

Zdroj obrázku: http://www.fibrich.cz

Lešno se stalo mým druhým domovem. Strávil jsem tam během 3 dlouhodobých pobytů 19 let.

Co byste vzkázal žákům a učitelům 21. století?

Rád bych vzkázal žákům, aby si více cenili možnosti žít a vzdělávat se v době míru a prosperity. Aby si vážili svých učitelů, škol a dalších vzdělávacích institucí.

Učitelům pak vzkažte, že se mohou inspirovat mými myšlenkami, o nichž jsem přesvědčen, že jsou platné i po 400 letech. Věřím, že řada z mých spisů jim může přinést cenné informace i v době 21. století.

  • Ve školách cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu.
  • Nechť si učitel a žák navzájem vždy pozorně naslouchají.
  • Kdo vyučuje jiné, vzdělává sám sebe.
  • Dlouhá a spletitá je cesta pomocí pravidel, krátká a úspěšná pomocí příkladů.
  • Opakování je otec i matka paměti.
  • Nechť je mezi vším, čemu má býti vyučováno, trvalá souvislost.
  • Škola bez kázně, mlýn bez vody.

A na co byste se učitele národů zeptali VY?

Máte-li chuť, napište své otázky do komentářů pod textem :-).

Přeji vám báječné jarní dny a prima den učitelů :-).

Tagy:
Nina Suchomelová
Specializuji se na efektivní komunikaci ve škole a vytváření partnerského vztahu se žáky, čímž pomáhám učitelům zkrotit džungli před tabulí. Jsem autorkou e-booku pro pedagogy 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí.
Nina je učitelkou na základní škole, manželkou skvělého muže a matkou dvou úžasných dcer. Vždy chtěla jít svou vlastní cestou, vzdělávat se a hledat nové možnosti jak v oblasti školství, tak rodinného života. Zajímá se o přírodu, ekologii, zdravý životní styl a jógu.
Její příběh si můžete přečíst zde >>