3+1 KOSTKA pro žáky a učitele

Metodu „Kostka“ ve výuce ráda využívám a většinou si při vysvětlování postupu žákům beru pro názornost do ruky běžnou hrací kostku, případně vyrobím krabici ve tvaru krychle s čísly. Vždy si v duchu říkám, že pro příště žákům vytvořím plán kostky s popisem, který by mohli mít před sebou, a s kostkou tak přímo pracovat.

A JE TO TU! Kostku jsem vytvořila ve formátu A4 pro tisk a když už jsem se pustila do díla, připravila jsem rovnou několik verzí pro žáky i učitele. Nechybí ani prázdný plán pro vepsání vlastních pokynů a pro možnost libovolně vytvořit svoje vlastní zadání nebo grafickou podobu.

Princip metody „Kostka“

Metoda „Kostka“ využívá volného psaní a umožňuje prozkoumat téma ze šesti hledisek seřazených vzestupně dle Bloomovy taxonomie.

Šest stěn „Kostky“
1. Popiš.
2. Porovnej.
3. Vybav si/asociuj.
4. Analyzuj.
5. Aplikuj.
6. Vyhodnoť.

Kostku“ zařazuji nejčastěji pro fázi závěrečné reflexe, někdy i v evokační části hodiny pro zjištění tzv. prekonceptu neboli pátrání po tom, co žáci o tématu vědí nebo jaký postoj k němu zaujímají.

Žáci si připraví psací potřeby a v zadaném časovém limitu (1 až 4 minuty) píší své myšlenky dle vybraného pokynu (jedné stěny kostky). Vždy využívám první stěnu kostky (popisu) a pak následují další strany kostky. Možné je pokračovat postupně od jedničky po šestku, nebo vybrat jen určité stěny kostky. Pro zkušenější žáky pak můžeme nabídnout hod kostkou a práci dle zadání, které na kostce padne.

Žáci mohou psát na volný papír, do sešitu nebo přímo do plánu kostky, který je níže k vytisknutí.

Pravidla volného psaní
1. Piš po celou stanovenou dobu vše, co tě k tématu napadá.
2. Piš souvislý text, ne jen jednotlivá hesla nebo body.
3. Nevracej se k napsanému, neopravuj, nevylepšuj, co jsi napsal/a.
4. Pokračuj v psaní, i když tě nic nenapadá, zapisuj i pomocné věty („Teď mne nic nenapadá…“ ), ale snaž se vrátit k tématu.
5. Nenech se ve svých nápadech brzdit pravopisem.

Následuje další fáze, ve které využijeme vytvořeného textu například při sdílení ve dvojici nebo skupině, kladení otázek a hledání odpovědí, diskuzi nad tématem a podobně.

Kostky ke stažení a tisku

Vybrat si můžete ze tří připravených kostek a jednoho prázdného plánu.

Kostka se základním zadáním

Kostka s otázkami

Relax kostka pro učitele

Prázdný plán kostky

Nina Suchomelová
Specializuji se na efektivní komunikaci ve škole a vytváření partnerského vztahu se žáky, čímž pomáhám učitelům zkrotit džungli před tabulí. Jsem autorkou e-booku pro pedagogy 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí.
Nina je učitelkou na základní škole, manželkou skvělého muže a matkou dvou úžasných dcer. Vždy chtěla jít svou vlastní cestou, vzdělávat se a hledat nové možnosti jak v oblasti školství, tak rodinného života. Zajímá se o přírodu, ekologii, zdravý životní styl a jógu.
Její příběh si můžete přečíst zde >>