Nový začátek hravě

Září se nezadržitelně blíží

Blíží se začátek školního roku, začátek něčeho nového. Jak se na něj těšíte? Jste plni očekávání, které ve Vás vyvolává příjemné šimrání v břiše? Nebo převládají obavy opředené nepříjemnými pocity z neznáma?

 

Věřím, že převažují pocity libé a po letních měsících jste nabití pozitivní energií. Pokud totiž člověk stojí pevně na zemi, má jasně nastavené hodnoty a priority, zvládne každou novou situaci a dokáže z ní vytěžit maximum.

Mám ráda nové začátky. Těším se, co mi přinesou nové situace, jsem zvědavá, jak si s nimi poradím a kam mě posunou. Řada z Vás to má jistě stejně, ale najdou se i tací, kteří nové situace vnímají jako ohrožující, neznámé a nebezpečné. Co s tím? Co třeba začít hravě?

Cesta do neznáma? Pojďme si ji užít!

První zářijové dny bývají sice plné povinností, administrativy, příprav a možná i stresu. Přitom jsou ale první školní dny také neuvěřitelně inspirativní. Žáci jsou odpočinutí, pozitivně naladění, do školy se těší.

Pojďme si s nimi ty první hodiny pořádně užít a vytěžit z nich maximum pro dny nadcházející! Nechte se inspirovat aktivitami, které zpříjemní první setkání po prázdninách, usnadní seznámování s novými žáky či pomohou rozlámat ledy.

Vybírám pro Vás náměty, které se mi v praxi osvědčily a žáky bavily. Dočtete se řadu variant a je jen na Vás, jakým způsobem je uchopíte či co z navrhovaných aktivit použijete.

Než se do nich v prvním týdnu pustíte, je třeba společně se žáky nastavit pravidla. Nechceme přeci, aby se zajímavá aktivita změnila v nepříjemný zážitek pro všechny. Vysvětlíme tedy, v čem bude společná činnost spočívat, a ujistíme se, zda tomu všichni rozumí (prima je někoho ze žáků požádat o zopakování instrukcí).

Zábavné seznamování

Setkání s novou třídou je vždy plné očekávání, obav i nejistoty na obou stranách. Bez seznamovacích aktivit se neobejdeme. Ať v lavicích, ranním kruhu či volném prostoru třídy se Vám mohou hodit tipy na úvodní činnosti. Při sdělování informací můžeme posílat kamínek či plyšovou hračku. Jen ten kdo předmět drží, může mluvit.

 • Představení sebe
  • informace, která mě nejvíc vystihuje – např. jedna věta, 3 klíčová slova, přídavné jméno, oblíbená oblast (ČJ – kniha, MAT – číslo, BIO – rostlina /zvíře, ZEM – oblíbená země, město, DĚJ – ve které době bych chtěl(a) žít, HV – oblíbená hudební skupina…),
  • zážitek z prázdnin formou krátkého vyprávění;
 • představení souseda (po krátném prostoru pro rozhovor) – obsah dle tipů výše;
 • nakreslení obrázku, jenž vystihuje autorovu osobnost – listy papíru promícháme a rozdáme spolužákům s úkolem najít autora;
 • přeskupování do skupinek podle různých kritérií, které učitel vyhlašuje; žáci mohou doplňovat další nápady (počet sourozenců, oblíbený školní předmět, nejmilejší barva, zamilované jídlo apod.).

Zážitky z prázdnin

Když už se s dětmi znáte, Váš zájem o jejich prázdninová dobrodružství je jistě potěší a posílí vzájemný partnerský vztah. Jak to ale udělat, aby se dostalo na všechny, žáci naslouchali a nenudili se?

 • Vyprávění zážitku sousedovi, který jej přetlumočí ostatním (můžeme zadat i časový limit),
  • následné kreslení obrázku (v menším počtu žáků je možné vzpomenout si na zážitky vyprávěné ostatními, obrázky pak předají spolužákům, kterým patří);
 • vzájemné vyprávění zážitku mezi sousedy a hledání společných znaků příběhů (místo, čas, aktivity apod.), to je pak sděleno ostatním;
 • kreslení zážitku – ostatní následně odhadují příběh;
 • vytváření koláže prázdnin – lepení vystřižených obrázků;
 • psaní pohlednice spolužákům – krátké shrnutí prázdnin pro ostatní (možno promíchat a přečíst / vyvěsit ve třídě);
 • přesedávání v kruhu ze židlí – jeden žák stojí uprostřed a zadává, kdo se na židlích vymění (např. ti kteří byli v létě v zahraničí, kdo se účastnil letního tábora), žák uprostřed se posadí na uvolněnou židli stejně jako ostatní, kteří kritérium splňují;
 • skupinová práce se společnými zážitky
  • žáky rozdělíme do skupin, připravíme listy papíru, fixy, lepítka na zeď,
  • ve třídě rozvěsíme listy papíru s různými nadpisy dle libosti či předmětu (oblíbené prázdninové místo; činnost, kterou jsem vyzkoušel(a); zvíře, které jsem viděl(a); exotické jídlo, které jsem ochutnal(a) apod.),
  • žáci si sdělují své zážitky ohledně tématu ve skupinách, zaznamenají na papír své poznámky;
  • po určeném čase (např. zazvonění zvonečkem) se skupina přesune k dalšímu listu, přečte si, co je na něm napsáno a doplní o další informace,
  • takto se zastaví u všech listů a až se vrátí k poslednímu, krátce okomentují před celou třídou, co se dočetli na svém původním listu;
 • jak a kdy žáci využili informace z vyučovacího předmětu, s jakými novými informacemi z předmětu se o prázdninách setkali (např. ČJ – psaní pohlednic, MAT – počítání výdajů za výlet, BIO – návštěva zoo, DĚJ – prohlídka zámku, FYZ – sjíždění řeky na lodi)
 • skupinové psaní a kreslení – skupinky sedí v kruhu kolem stoluIMG_7484
  • každý napíše na horní okraj papíru jednu krátkou větu vystihující jeho prázdniny či zážitek;
  • list s větou pošle sousedovi po pravé ruce, ten nakreslí obrázek vystihující napsanou větu a ohne horní okraj papíru dozadu tak, aby byl vidět pouze obrázek bez věty; list pošle sousedovi vpravo;
  • žák, který obdržel papír s kresbou, popíše jednou větou, co je na obrázku znázorněno;
  • list pošle dál a úkolem pro spolužáka je opět nakreslit obrázek;
  • takto posílají všichni najednou listy sousedům, až se k nim vrátí jejich list či než dojde místo na papíře; poté si může každý list rozbalit a prohlédnout.

Máte vlastní oblíbené úvodní aktivity či ledolamky? Podělte se o ně s námi v komentářích níže :-).

Ať už věnujete úvodním aktivitám jakékoli množství času, nebudete litovat. Napětí se uvolní, užijete si legraci, dozvíte se zajímavé informace o žácích i o změnách, které u nich po dvou měsících nastaly. Pokud navíc používáte efektivní komunikační techniky, bezesporu přispějete k vytváření partnerského vztahu mezi Vámi a žáky.

Přeji Vám příjemný začátek nového školního roku, úspěšné vykročení do Vaší třídy a báječné vztahy se žáky i kolegy.

Nina Suchomelová
Specializuji se na efektivní komunikaci ve škole a vytváření partnerského vztahu se žáky, čímž pomáhám učitelům zkrotit džungli před tabulí. Jsem autorkou e-booku pro pedagogy 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí.
Nina je učitelkou na základní škole, manželkou skvělého muže a matkou dvou úžasných dcer. Vždy chtěla jít svou vlastní cestou, vzdělávat se a hledat nové možnosti jak v oblasti školství, tak rodinného života. Zajímá se o přírodu, ekologii, zdravý životní styl a jógu.
Její příběh si můžete přečíst zde >>