Jaký je váš domorodý jazyk lásky?

Slyšeli jste někdy o tom, že každý člověk hovoří svým jedinečným JAZYKEM LÁSKY? Že jde o způsob, díky kterému pociťuje, že je milován a respektován? Stejným jazykem pak lásku oplácí a projevuje druhým. Co když se ale setká s partnerem, který mluví pro něj „cizím“ jazykem? Dochází k nedorozumění, nepochopení či odcizení.

Bez názvu

Tak schválně, co považujete za ten pravý projev lásky?

Vybírejte dobře, třeba se vaše přání ve svátek zamilovaných vyplní :-).

 • Kytice růží, vlastnoručně namalovaný obraz nebo třeba noční košilka.
 • Příjemná masáž, upřímný polibek a blízkost partnera.
 • Příchod po dlouhém dni do vygruntovaného bytu a překvapení v podobě romantické večeře.
 • Vyznání lásky, milostná báseň či vzkaz na zrcadle.
 • Společná návštěva sauny, ochota naslouchat a gesta porozumění.

heart-1562351_960_720

O známé knize Garyho Chapmana Pět jazyků lásky jsem se poprvé dozvěděla před svatbou kamarádů. Tento titul se totiž objevil na jejich seznamu stavebních darů. Název mě zaujal a knihu jsem si vypůjčila z knihovny.

Byla jsem přesvědčena, že informace pasují jen na milostné vztahy mezi partnery či manžely.

před rokem jsem absolvovala workshop o jazycích lásky a zaujalo mě, že lektor využívá tohoto konceptu jak u svých dětí, tak dokonce ve firmách a organizacích.

Vrátila jsem se tedy ke knize a začala přemýšlet, zda lze jazyky lásky promlouvat i ve škole.

I děti preferují určitý jazyk lásky a podle něj se cítí v rodině milovány a přijímány.

Jak ale vypátrat preferovaný jazyk lásky u sebe či druhých? V prvé řadě je velmi důležité rozpoznat svůj vlastní jazyk lásky a poté se zaměřit na jazyk lásky druhých lidí.

Objevte svůj domorodý jazyk lásky

Ptáte se, jak zjsitíte tuto informaci? Nejjednodušší způsob je vyplnit a vyhodnotit TEST. Do testování se pusťte tehdy, když na něj budete mít dost času a klid. Doporučeno je test zopakovat po měsíci a po půl roce. Tím si ověříte správnost výsledku :-).

3sipky-dolu-cervene

jaký

Vyberte ze třiceti dvojic tvrzení to, které je vám nejbližší a u něj zakroužkujte příslušné písmeno. Milovanou osobou či blízkým člověkem není myšlen jen přítel či přítelkyně, manžel či manželka. Může se jednat i o jinou důležitou osobu – dítě, dobrého kamaráda, rodiče, kolegu z práce.

Který jazyk zísheart-268151_960_720kal největší počet bodů? To je váš primární jazyk lásky (já ho nazývám domorodý). Většina lidí nemá striktně vyhraněný jeden jazyk lásky, může se tedy stát, že stejného počtu bodů dosáhnou jazyky dva. Mrkněte se i na váš druhotný jazyk, tedy ten který získal druhé nejvyšší skóre.

Vašemu domorodému jazyku nejlépe rozumíte a jeho projevy očekáváte od druhých.

Může se ale snadno stát, že tímto vaším jazykem promlouváte i na ostatní lidi ve svém okolí, když jim chcete projevit náklonnost. Jenže, co když mluvíte pro ně „cizí“ řečí a oni mu vůbec nerozumí?

V tom případě je nutné porozumět, jakým jazykem promlouvají oni a „naučit se mluvit jejich řečí”.

Na začátku je uvědomění. Následuje snaha o první „slůvka“, tedy způsoby projevů náklonnosti. Až druzí zaregistrují tyto signály, pocítí změnu a mohou si říci: „Záleží mu na mně, rozumí mi, má mě rád.“

Když porozumíte myšlence jazyků lásky, může vám to pomoci vyjadřovat druhým lásku způsobem, kterým ji druzí budou přijímat  a vykládat si ji, jak jste chtěli.

Pětice jazyků lásky

art-1839006_960_720Které jsou tedy základní jazyky lásky?

Procházela jsem si jednotlivé typologie a nakonec se uchýlila k vlastnímu označení typů lidí, kteří preferují vybraný jazyk lásky.

NÁZVY jsou mé pracovní a vyplynuly z asociací, které se objevovaly při čtení jednotlivých charakteristik. Věřím, že i vám umožní si samotné jazyky lásky dobře a snadno zapamatovat :-).

Snažila jsem se odklonit od charakteristiky milostného vztahu a více se zaměřit na děti, tedy i ŽÁKY VE ŠKOLE.

Zejména v mateřských školách a na prvním stupni základních škol je důležité, aby se děti cítily bezpečně, učily se v láskyplném prostředí a posilovaly své sebevědomí a sebepřijetí.

 1. MAMINKA a její podpora a ujištění

boy-2028527_960_720Tito lidé vyjadřují lásku slovy. V partnerském vztahu potřebují slyšet, že jsou milováni, cítit svou důležitost a jedinečnost.

Vítají ujištění, že na ně partner myslí a stýská se mu po nich. Naopak těžce nesou kritiku a výčitky, které často vztahují na svou osobu.

ŽÁCI mohou porozumět tomuto jazyku v případě, že jim upřímně sdělujeme, že jsme na ně hrdí, že mají naši podporu.

Vítají opravdovou pochvalu, rádi ji zaslechnou i zdáli, když o nich mluvíme s druhými lidmi. Ujistí je i milý vzkaz v sešitě či na lístečku.

Důležité je dát pozor na způsob našeho vyjadřování, nezapomínejme i na neverbální komunikaci. Někdy se do našich úst mohou vloudit různé komunikační nešvary.

Co potřebují žáci slyšet/číst/cítit ?

 • Že jsou pro nás důležití a jedineční,
 • že s nimi rádi trávíme čas,
 • že úkol zvládnou a jsme na ně hrdí,
 • že se na ně nezlobíme a že je máme rádi takové, jací jsou.
 1. TERAPEUT a soustředěná pozornost

consulting-1739639_960_720Je pro vašeho partnera důležité, že mu věnujeme plnou pozornost, uděláme si na něj čas, povídáme si s ním, nasloucháme a jsme mu nablízku? Pak mluví tímto jazykem a ocení vaši soustředěnou pozornost.

ŽÁCI uvítají naše umění naslouchat tím, že jim věnujeme svůj čas, vyslechneme je a nepřerušujeme jejich sdělení, když se nenecháme při rozhovoru rozptylovat mobilem, po očku nekoukáme po hodinách a dokonce s ním nepřerušíme důvěrný rozhovor ani ve chvíli, kdy nás o to požádá třeba kolega. Zkrátka přednost v tu chvíli má váš žák.

Co potřebují děti vědět?

 • Že si na ně uděláme čas a nenecháme se ničím rozptylovat,
 • že jim aktivně nasloucháme a nepřerušujeme je,
 • že se jim díváme do očí.
 1. MIKULÁŠ přinášející dárky a naslouchající přáním

mikŠperky, bonboniéry či květiny – to jsou pro ně ty pravé dárky „z lásky“. Partnera jistě potěší zakoupené dárečky i vyrobené drobnosti či předměty vytoužené (když se o nich někde letmo zmíní a vy si to zapamatujete).

I pro ŽÁKY je důležité ujištění, že na ně myslíme a že víme, co mají rády, co je potěší, nasloucháme jim, známe jejich sny a přání. Vycítí, že jsou pro nás důležití.

 

Co děti vnímají skrze dárky?

 • Že jsme na ně mysleli a chceme je potěšit,
 • že víme, co se jim líbí a co potřebují
 • nasloucháme jejich přáním,
 • že jsme věnovali svůj čas přípravě či výběru dárku pro ně.
 1. SUPERMAN a jeho skutky

man-147613_960_720Konkrétní činy, to je způsob vyjádření lásky pro ty, kteří mluví skrze své skutky. Lidé vyznávající tento jazyk rádi a ochotně pomáhají svým milovaným.

Posekaný trávník či uvařená večeře jsou způsobem, jak projevit svou náklonnost. Vyznavači tohoto jazyka potřebují vnímat pomoc a podporu partnera. Vědí, co je pro milovaného obtížné či nedosažitelné a jsou připraveni se postarat o věc.

I ŽÁCI mohou mít pocit, že jsme nablízku a připraveni jim pomoci. Že budeme ochotni vyjít jim vstříc a pomoci řešit jejich problémy.

Co potřebují děti vědět?

 • Že se mohou spolehnout na naši pomoc a podporu,
 • že se umíme postarat o praktické záležitosti,
 • že na životní starosti a problémy nejsou sami,
 • že se kvůli nim dokážeme vzdát pohodlí.
 1. HAPTIK a fyzický kontakt

family-1150995_960_720Doteky a blízkost, to je ta pravá esence lásky. Držení za ruku, letmé doteky, políbení či objetí. Tito lidé potřebují často cítit partnerovu blízkost.

Pro děti jsou doteky obzvlášť důležité, ale ve vztahu k žákům asi cítíte, že s věkem sílí i obava z fyzického kontaktu.

Děti v mateřské škole často potřebují pochovat, pohladit po vlasech si dovolí i paní učitelka na 1. stupni. Ale proč uznale nepoplácat po rameni i starší ŽÁKY?

V situacích, které provázejí silné emoce, přistupujeme k fyzickému kontaktu téměř automaticky. Objetí, povzbuzující pohlazení po paži je projevem empatie a snahy druhému pomoci, odlehčit jeho trápení.

Co potřebují zejména malé děti cítit?

 • Doteky, blízkost a něhu,
 • fyzickou blízkost,
 • častý fyzický kontakt v průběhu dne (letmé doteky, objetí, pohlazení…).

To, co u jednoho vyvolává pocit, že je milován, nemusí být stejně vnímáno někým jiným.

Jazyky lásky mají i své dialekty

Naším úkolem je tedy zjistit nejen to, jakým jazykem mluvíme my, ale také zda se tento jazyk shoduje s jazykem našich blízkých. Pokud ne, je třeba se učit mluvit příslušnými jazyky lásky.

U dětí se tento jazyk postupně vyvíjí a i ony pak preferují některý z nich. Hodně záleží na způsobu projevování lásky v rodině (děti se přece jen nejvíce učí napodobováním), na jejich temperamentu a dalších rysech osobnosti.

Jaký je tedy váš domorodý jazyk lásky?

Podělte se s námi o svá zjištění třeba v komentářích pod článkem :-).

Vnímejme, co druzí potřebují a jakým způsobem u nich dosáhnout pocitu přijetí a uznání. A až prozkoumáte sebe a své nejbližší, podívejte se i na jazyky lásky svých žáků. Třeba se vám podaří se jim přiblížit, lépe je pochopit a posílit váš partnerský vztah.

Naučme se tedy mluvit různými jazyky lásky. Uvidíte, že vás to bude bavit :-).

Nina Suchomelová
Specializuji se na efektivní komunikaci ve škole a vytváření partnerského vztahu se žáky, čímž pomáhám učitelům zkrotit džungli před tabulí. Jsem autorkou e-booku pro pedagogy 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí.
Nina je učitelkou na základní škole, manželkou skvělého muže a matkou dvou úžasných dcer. Vždy chtěla jít svou vlastní cestou, vzdělávat se a hledat nové možnosti jak v oblasti školství, tak rodinného života. Zajímá se o přírodu, ekologii, zdravý životní styl a jógu.
Její příběh si můžete přečíst zde >>