Existuje ideální učitel?

Jak vypadá ideální učitel? Co dělá a co říká? Jak vystupuje před žáky? Jak dokáže zaujmout své posluchače? Jsou jeho vlastnosti, charisma či temperamnet vrozené, nebo jsou více ovlivněny zkušenostmi, životní vizí a vůlí vzdělávat se? Předává zkušenosti, vychovává, je vzorem?

male-213729_1280

Tyto a další podobné otázky mě vytanuly na mysli, když jsem se pustila do psaní nového eBooku 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí. Sama mám jasnou představu, jakými vlastnostmi by takový pedagogický bůh či bohyně měl(a) oplývat. Proč se ale nezaptat i dalších lidí – učitelů a zejména pak žáků!

Proč jsem se vydala na průzkum?

K prvnímu kroku jsem přistoupila hned a jeho výsledky vám nyní předkládám. Připravila jsem krátké dotazníkové šetření pro učitele s cílem zjistit, jak by měl podle pedagogů vypadat ideální učitel a ideální žák, zaměřila jsem se i na další oblasti týkající se problémů s kázní a také na způsoby dalšího vzdělávání učitelů.

Respondenti z řad učitelů vybírali tři nejdůležitější vlastnosti ideálního učitele a tři vlastnosti ideálního žáka. U ostatních otázek mohli vybírat z více odpovědí. Uvedená procenta v závorkách tedy ukazují, kolik jich zvolilo vlastnost či odpověď jako jednu z vybíraných možností.

Vyplnit dotazník můžete i vy, a to přímo ZDE>>.

A jak to dopadlo?graf1

Učitelé se shodli, že ideální učitel by měl být hlavně spravedlivý (58%), respektující (42%) a kreativní (37%).

Mezi dalšími nejčastěji vybranými vlastnostmi nechybí smysl pro humor (30%), ochota pomoci (25%), empatie (25%), pracovitost  (20%), připravenost (20%), vyrovnanost (15%) a objektivnost (10%).

Buďme tedy spravedliví, respektujme žáky jako partnery, nezabředněme do stereotypu a projevme ve vyučování kreativitu a smysl pro humor. Buďme empatičtí, pomáhejme žákům, pokud o pomoc požádají.

Připravujme se na nové výzvy a vydejme se na nové cesty k dosažení  větší pohody ve třídě. Není to cesta pohodlná a mechem vystlaná. Pevně ale věřím, že všechny kořeny se dají překročit, kameny přeskákat a džungle před tabulí zkrotit.

Ale jak na to?

K tomu  vám mohou pomoci tipy, náměty a návody z eBooku 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí. Dozvíte se v něm, jak posilovat vnitřní motivaci žáků, efektivně komunikovat a budovat partnerské vztahy ve třídě.

A jak dopadl ideální žák v představách učitelů? A co odpovědi na další otázky?

Tak na to vše se můžete těšit v dalších příspěvcích na tomto blogu 🙂

Nina Suchomelová
Specializuji se na efektivní komunikaci ve škole a vytváření partnerského vztahu se žáky, čímž pomáhám učitelům zkrotit džungli před tabulí. Jsem autorkou e-booku pro pedagogy 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí.
Nina je učitelkou na základní škole, manželkou skvělého muže a matkou dvou úžasných dcer. Vždy chtěla jít svou vlastní cestou, vzdělávat se a hledat nové možnosti jak v oblasti školství, tak rodinného života. Zajímá se o přírodu, ekologii, zdravý životní styl a jógu.
Její příběh si můžete přečíst zde >>