R jako… REFLEXE

Blíží se konec pololetí a nastává chvíle pro ohlédnutí za uplynulými pěti měsíci. Tento čas již tradičně využívám pro reflexi prvního pololetí a vzpomínám, co se dařilo a co v druhém pololetí plánuji změnit.

Pokud máte chuť a odvahu zjistit názory žáků a dát jim možnost ovlivnit budoucí dění ve třídě, nechte se inspirovat řadou námětů pro zpětnou vazbu.

V jednoduchosti je krása

Rozhodnutí zařadit reflexi může být spontánní. Stačí sebrat v kabinetu pár z jedné strany popsaných papírů (myslíme ekologicky :-)) a požádat žáky, aby se zamysleli nad dvěma klíčovými otázkami a odpověděli vám na ně písemně. List papíru mohou žáci přehnout a každou polovinu zaplnit odpovědí na jednu z otázek.

1. Co se mi líbilo, vyhovovalo mi a chtěl/a bych to zachovat?

2. Co bych potřeboval/a jinak? Jak?

Tyto otázky doporučuji napsat na tabuli. Zvážit je třeba také míru anonymity a ujistit žáky, k čemu a kdo bude s jejich odpověďmi dále pracovat. Důležité je bezpečné prostředí a vztahy na bázi partnerství. Respektující vztahy ve třídě mohou vést k větší otevřenosti a tedy i výtěžnosti celkové reflexe.

Ruku na to

Letos se chystám využít aktivitu, se kterou jsem se setkala na mentorských kurzech JOBu (JOB – Spolek pro inovace) a přetvořila ji pro potřeby reflexe pololetí. Oslovila mě jednoduchost, originalita a srdečnost této techniky.

Jako podklad budeme potřebovat obrys ruky. Ten nechám žáky zakreslit na papír A4. Je možné si ho také vytisknout (viz níže). Každý prst ukrývá jednu klíčovou otázku, na dlani je dost místa pro osobní vzkaz. Prostor pro psaní poskytuje vnitřek ruky i její okolí. Děti mohou psát slova nebo celé věty, kreslit a vybarvovat.

TISK ruky s instrukcemi >>.                                            TISK ruky prázdné >>.

Statistika nemusí být nuda

Potřebujete-li konkrétnější data a chystáte se vytvořit zpětnovazebný dotazník, nabízím pro inspiraci, nebo k dotvoření dva, které jsem sestavila před lety. Jsou určeny pro studenty střední školy a zaměřují se na kvantitativní hodnocení, zároveň poskytují prostor pro doplnění vlastních upřesňujících odpovědí.

Návrhy dotazníků ke stažení najdete zde >>.

Raději si to vyříkat

A pokud dáváte přednost ústnímu sdělení zpětné vazby, můžete si vzít k ruce celou řadu pomocníků.

Reflektivní karty na obrázku jsou vytvořeny právě výše zmíněným JOBem a jsou prostě perfektní. Originální, vtipné a trefné otázky doplněné nápaditými ilustracemi. Už je mám zalaminované a čekají na reflexi školního projektu.

JOBí reflektivní karty můžete získat zde >>.

Co třeba využít karty s obrázky (Dixit, pexeso, hrací karty, nebo jiné kartičky s obrázky…)?

Karty rozložíme na stole nebo na podlaze a necháme děti volně se procházet kolem nich a vybrat si tu, která nejlépe odpovídá zadání.

Najdi kartu, která ti připomene zážitek z hodin.

Vyber si kartu, která nejlépe vyjadřuje tvůj vztah k předmětu.

Která karta obsahuje některé z probíraných témat?

Který obrázek nejlépe vystihuje, jak se o hodinách cítím?

Vyber dvě karty, které v sobě skrývají to, na co se těšíš a čeho se obáváš.

Sedneme si se žáky do kruhu, uvedeme aktivitu a její pravidla (mluví jen jeden) a postaráme se o bezpečné otevřené prostředí. Každý žák s pomocí karty sdělí odpověď na vybranou otázku. Nikdo ji nekomentuje ani nehodnotí, všichni by měli získat dostatek času na vyjádření. Na závěr poděkujeme, shrneme, oceníme…

Jde to i beze slov

Zpětnou vazbu lze doplnit i neverbálními aktivitami.

Dobrou zkušenost mám s využitím vhodného předmětu (zmuchlaný papír, polštář, měkký míč…), který umístíme doprostřed kruhu a vyzveme žáky, aby vyjádřili beze slov zadání (např. vztah k předmětu, hodnocení svého přístupu).

Osvědčilo se mi také využití odpovědí ANO – NE na vyřčené výroky typu:

„Jsem spokojený se svými výsledky v hodinách …………………“

„Na hodiny ……………….. se těším.“

„Předmět ……………….. mě baví.“

„Hodiny ……………….. mi rychle utíkají.“

„Připravovat se na písemky je pro mě snadné.“

„Poznatky z předmětu mi připadají užitečné.“

Volíme výroky v pozitivním smyslu s ohledem na vyučovací předmět, věk dětí a záměr zpětné vazby.

Na podlahu můžeme položit lano (stuhu, provázek) a rozdělit místnost pro odpovědi ANO – NE. Stejně lze výroky využít i na škále od ROZHODNĚ ANO po ROZHODNĚ NE. V prostoru mezi těmito výroky natáhneme provázek a žáci mají možnost zaujmout místo, které nejlépe vystihuje jejich odpověď.

Dáme-li žákům a studentům možnost vyjádřit se k obsahu, formě či průběhu vyučovacích hodin, aktivit a projektů, vede to k posílení pozitivních a respektujících vztahů ve třídě. Je to investice, kterou vnímám jako velmi přínosnou a rozhodně se vyplatí vyhradit si pro reflektivní techniky dostatek času.

Přeji vám, ať se od žáků dozvídáte nejen pozitivní ocenění, ale i podněty, která vám umožní dále pedagogicky růst.

Nina Suchomelová
Specializuji se na efektivní komunikaci ve škole a vytváření partnerského vztahu se žáky, čímž pomáhám učitelům zkrotit džungli před tabulí. Jsem autorkou e-booku pro pedagogy 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí.
Nina je učitelkou na základní škole, manželkou skvělého muže a matkou dvou úžasných dcer. Vždy chtěla jít svou vlastní cestou, vzdělávat se a hledat nové možnosti jak v oblasti školství, tak rodinného života. Zajímá se o přírodu, ekologii, zdravý životní styl a jógu.
Její příběh si můžete přečíst zde >>