Aby Vám ryba chutnala…

Vánoce

Vzpomínáte? Možná i vy jste psali podobné vzkazy paní učitelce na tabuli ve snaze zpestřit si poslední hodiny před Vánoci nějakou zajímavější činností či v lepším případě lenošením :-). A možná na vás čekají podobné vzkazy i od vašich žáků.

Jste na ně připraveni?

Nebo budete tvrdošíjně stát za svými vzdělávacími plány a řádně vyučovat i pod jmelím?

Věřím, že chcete žákům i sobě zpříjemnit ty poslední školní dny v roce zajímavou hodinou. Zároveň ale nechcete jen tak ztratit několik hodin nesmyslnými činnostmi.

Co takhle zařadit několik aktivit, které budou žáky bavit a zároveň budou rozvíjet jejich komunikační dovednosti, empatii a charakter?

Směle čtěte dál a vybírejte z mých oblíbených aktivit, které se hodí nejen na sváteční hodiny, ale i jako příprava pro nečekané hodiny suplování.

Adventní kalendář

Adventní kalendárAktivita zaměřená na pozornost dětí, při které si mohou vyzkoušet, jak se mění jejich soustředění a jaký to má vliv na jejich výkon.

POMŮCKY: 2 tabulky s čísly do každé dvojice, hodinky/stopky/mobil, papír a tužka

Vytvoříme dvojice žáků a vysvětlíme pravidla. Do každé dvojice žáci dostanou dvě tabulky s čísly. Jejich úkolem bude co nejrychleji ukazovat (prstem/tužkou) čísla od 1 do 25. Jeden žák ukazuje čísla, druhý stopuje a zapisuje čas. Aktivitu žák provádí 3x po sobě a s malou pauzou, kdy je tabulka otočena. Poté si žáci vystřídají role a využijí druhou tabulku.

Následuje hodnocení ve dvojicích a vyvození závěrů pro celou třídu.

  • Zlepšovaly se, nebo zhoršovaly výsledky při druhém a třetím pokusu? Co vše mohlo mít vliv na výsledky?
  • Co můžeme vyvodit ze společných výsledků? A jak nám to může pomoci při práci ve škole?

Vánoční příběh

erry ChristmasSpolečné zamyšlení o morálce, charakteru a účelu našeho jednání.

POMŮCKY: vytištěný text Vánočního příběhu

Učitel či žák přečte nahlas Vánoční příběh.

Po přečtení s dětmi diskutujeme o morálce, charakteru a správnosti našich rozhodnutí. Nejprve žáci ve dvojicích diskutují, kdo se zachoval hůř. Zda lupič s nečistým, ale laskavým úmyslem, či neochotný policista, který muže nepustil z vazby.

Poté žáci diskutují ve větších skupinách a snaží se shodnout na společném verdiktu, příp. přesvědčit ostatní spolužáky.

Nakonec diskutujeme v celé třídě a na závěr můžeme i hlasovat.

Směnárna rolí

HAVE A HOLLY, JOLLYDěti si vyzkouší, jaké to je hrát různé role ve skupině, pokusí se vžít do zadané role a pozorovat, jak mu role vyhovuje.

POMŮCKY: nastříhané lístečky s rolemi pro každou skupinu, papír a tužka pro pozorovatele, příp. témata diskuze k losování (možno zadat ústně společné téma a napsat ho na tabuli)

Žáky rozdělíme do skupin po 6 členech (pokud někdo zbyde či se nechce účastnit, přiřadíme mu roli pozorovatele) a skupina si sedne do kruhu (na židle, koberec), aby na sebe všichni viděli. Každý člen kruhu si vylosuje lísteček se zadáním své role, do které se pokusí co nejlépe vžít a chovat se podle ní. Úkolem každé skupiny je diskutovat na zadané téma a držet se své role. Pozorovatelé sledují vývoj diskuze a po jejím ukončení přednesou své postřehy a závěry (pokusí se popsat role, které žáci hráli, popsat vývoj i závěry diskuze).

Následovat může další kolo, v němž si žáci vylosují nové role a změníme téma a pozorovatele.

Návrhy témat:

  1. Je lepší živý, nebo umělý vánoční stromeček?
  2. Které cukroví je nejchutnější a nejzdravější?
  3. Je správné zabíjet na Vánoce kapra? Co ho raději pustit do řeky?
  4. Jak by měl vypadat ideální Štědrý den?

Na závěr zařadíme diskuzi a zpětnou vazbu.

  • Jak se žáci cítili v zadaných rolích? Bylo pro ně těžké “změnit tvář”?
  • Jaká jsou zjištění pozorovatelů?
  • Bylo při druhém kole jasnější, kdo hraje jakou roli?

Přeji Vám příjemně a smysluplně strávené poslední vyučovací hodiny roku.

– Nina Suchomelová

Tagy:
Nina Suchomelová
Specializuji se na efektivní komunikaci ve škole a vytváření partnerského vztahu se žáky, čímž pomáhám učitelům zkrotit džungli před tabulí. Jsem autorkou e-booku pro pedagogy 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí.
Nina je učitelkou na základní škole, manželkou skvělého muže a matkou dvou úžasných dcer. Vždy chtěla jít svou vlastní cestou, vzdělávat se a hledat nové možnosti jak v oblasti školství, tak rodinného života. Zajímá se o přírodu, ekologii, zdravý životní styl a jógu.
Její příběh si můžete přečíst zde >>