Kruhové hrátky aneb 3+3 aktivity pro závěr roku

Hry v kruhuPrázdniny už klepou na dveře, nastává čas hodnocení a ohlížení se za celým školním rokem. Čekají nás poslední vyučovací hodiny a možná už přemýšlíte, jak je smysluplně využít.

Vyberte si z nabízených aktivit pro nejrůznější příležitosti – ve třídě, na hřišti, na výletě, u ohně, na nádraží nebo kdekoli jinde.

Zaměřte se na verbální i neverbální komunikaci, pohyb, vzájemné poznání, kreativitu i fantazii.

V KRUHU VSEDĚ

Predikace

IMG_2363Každý člen vymyslí uzavřenou otázku (s možností odpovědi ANO – NE) pro souseda po pravici. Tuto otázku nahlas položí a soused si na ni v duchu odpoví. Ostatní se pokusí postupně předpovědět jeho odpověď tím, že ukáží na prstech svoji domněnku (ANO – prsty ve tvaru písmene A = ukazovák a prostředníček od sebe, NE – palec namířený ze sevřené pěsti). Na závěr ukáže dotazovaný svoji odpověď.

Poté co jsou položeny všechny otázky v kruhu, můžeme směr kladení otázek obrátit.

Po skončení hry zařadíme zpětnou vazbu. Ptáme se žáků, jak se cítili, když ostatní odhadovali jejich odpověď, zda bylo těžké veřejně odpovídat na otázky apod.

Vyměňovaná

Oblíbená hra slouží nejen k představování, ale i hlubšímu poznávání členů skupiny či získání zpětné vazby od žáků. V kruhu je o jednu židli méně, než je počet hráčů. Uprostřed stojí velitel a určuje, kdo v kruhu se vymění větou: „Vymění se ti, kteří…“ Doplnění už záleží na veliteli či zadání.

munich-1220908_960_720Může se jednat o:

  • viditelné znaky (barva očí, druh oblečení apod.),
  • charakteristiku (oblíbené věci, koníčky aj.),
  • vlastnost (společenský, sportovně zaměřený..),
  • situaci (popis situace a jak by se zachovali),
  • zpětnou vazbu, hodnocení školního roku, předmětu, výletu apod.

Zadání můžeme v průběhu měnit. Vhodné je uvést dětem několik příkladů a umožnit jim v duchu si větu připravit. Velitelem může být i učitel s předem připravenými větami.

Križom – nekrižom

Žáci si předávají po kruhu předmět (např. tužka, míček) a vždy musí zaznít jedna z variant výroku: a) križom, b) nekrižom. Vedoucí hry dává zpětnou vazbu a říká, zda podání proběhlo správně, či ne. Cílem hry je zjistit pravidlo, jak podávat předmět, aby to bylo posouzeno jako správné (križom – pokud je některá část těla překřížená – nohy, ruce a naopak).

Kdo zná správnou odpověď, pokračuje ve hře, dokud ostatní neodhalí zákonitost také, příp. můžeme hru ukončit po určitém čase.

Ptáme se žáků, jak na řešení přišli, jaké jiné možnosti je napadaly. Jak těžké bylo neprozradit řešení apod.

V KRUHU VE STOJE

Na vlně

Hry v kruhu3Posíláme po kruhu zvolený signál – tlesknutí, dupnutí apod. Začneme jednoduchým signálem, vyšleme po kruhu jedno tlesknutí. Nebojme se zapojit celé tělo, měnit intenzitu i rychlost poslaného signálu. Signál může několikrát oběhnout kruh, změnit směr či můžeme vyslat signály za sebou či v obou směrech.

Následuje zadupání, luskání prsty, tiché poslání imaginárního předmětu apod. Můžeme kombinovat i pořadí tleskajících (např. 1., 3., 2., 4. / 1., 3., 4., 2., 5.). Pokud se někdo z žáků splete, signál obnovíme, nebo ho vyšleme znovu od začátku.

Zajímavá je opět zpětná vazba. Mohou se objevit momenty, kdy někteří jednici častěji chybují, pocítí tlak skupiny, což pro ně může být nepříjemné.

Divoký západ

Aktivita je zaměřena na uvolnění emocí. Vybraný jedinec se stane střelcem, namíří ruku jako zbraň na jakéhokoli spolužáka a vydá se k němu rovně přes kruh a dívá se přímo na něj. Ten má za úkol odvrátit útok tím, že si vybere jinou oběť, na kterou zamíří nataženou paži a vydá se za tímto cílem, což mu umožní vyhnout se na něj mířené střele. Takto pokračujeme dál. Rychlost pohybu „kulky“ se může měnit, střelci jdou pomalu, nebo co nejrychleji běží.

Pokud se vám nelíbí námět hry se střílením, pozměňte ho dle svého. Třeba může jít o odraz slunečního paprsku nebo letící meteorit, kterému se chceme vyhnout :-).

Oční kontaktcooperation-1237280_960_720

Dva žáci stojící v kruhu naproti se k sobě přibližují, uprostřed se obejdou a zamíří na spolužákovo místo. Cestou musí udržovat nepřetržitý oční kontakt, tedy se uprostřed obejdou tváří v tvář a na nové místo jdou pozpátku. Poté vyrazí další dvojice po jejich pravici.

Byla blízkost při míjení osob a neporušený oční kontakt dětem příjemný? Jak se při výměně cítili? Na tyto otázky se můžeme zaměřit na závěr hry.

Závěr roku hravě

Doufám, že vám nabízené aktivity zpříjemní poslední dny před vysvědčením a přispějí k posílení vašich partnerských vztahů se žáky :-).

Pokud budete mít chuť, napište mi, jak se aktivity osvědčily, zda žáky i vás zaujaly. Budu vděčná i za sdílení vašich oblíbených kruhových her a aktivit.

Přeji vám příjemné a pohodové prožití posledních dní školního roku.

Tagy:
Nina Suchomelová
Specializuji se na efektivní komunikaci ve škole a vytváření partnerského vztahu se žáky, čímž pomáhám učitelům zkrotit džungli před tabulí. Jsem autorkou e-booku pro pedagogy 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí.
Nina je učitelkou na základní škole, manželkou skvělého muže a matkou dvou úžasných dcer. Vždy chtěla jít svou vlastní cestou, vzdělávat se a hledat nové možnosti jak v oblasti školství, tak rodinného života. Zajímá se o přírodu, ekologii, zdravý životní styl a jógu.
Její příběh si můžete přečíst zde >>