Můj domácí týdenní plán

Už čtyři týdny učím na dálku a tutéž dobu se doma vzdělává i moje dcerka.
Na svých druhostupňových žácích pozoruji, jak se někteří pouštějí do práce s chutí a hned, jiní ji odkládají na “později”.
A je to v pořádku, každý jsme jiný a vyhovuje nám jiný postup. Otázkou zůstává, kdy to “později” nastane.

 Klíčem je motivace

Dcera ve druhé třídě se do řady činností pouští s chutí, ale postupem času pracovní sešity s úkoly “ze školy” odsouvá na jindy. Úplně to chápu. Na dceři by se dalo krásně demonstrovat, jak funguje vnitřní a vnější motivace.

Do psaní velikonočních pohledů nebo receptu na jogurtového beránka se pouští s nezměrnou chutí. Písanku ale raději schovává hluboko do šuplíku. Už ani počítání příkladů na počítači ji nezaujme. Radši vymýšlí součtové příklady pro mladší sestru, když jí připravuje cestu za pokladem, nebo je napíše vodou na asfaltovou silnici s pokynem, že příklad je třeba vypočítat dřív, než ho sluníčko vysuší…

A takových příkladů vnitřní motivace by se dalo za pár týdnů najít nespočetně. Jejich společným jmenovatelem je opravdový zájem a chuť úkol splnit. Většinou jsou to úkoly, které si vymyslí sama, vyplynou z každodenního života, vykonáváme je společně nebo v nich vidí opravdový smysl.

Plamínek vnitřní motivace

Každý pátek mi přijde do e-mailové schránky plán se školními úkoly na celý týden. Přepisuji pokyny na cedulky a lepíky, snažím se ukázat možnosti plánování dne i týdne. Ale bez valného úspěchu. Snažím se tedy zažehnout plamínek vnitřní motivace. Někdy úspěšně, jindy bez odezvy.

Přemýšlím, co by nám oběma (a možná i dalším žáčkům) pomohlo splnit požadované domácí úkoly.

A návrh řešení se objevil v e-mailové schránce spolu s otázkou paní učitelky Světlany, zda bych měla chuť vytvořit pracovní list ve formě týdenního plánu. A já bez váhání odpověděla ANO. To je přesně to, co bychom doma při plánování potřebovali. I má vnitřní motivace byla zažehnuta :-).

Trojice šablon týdenních plánů

Šablonu plánu jsem vytvořila, vytiskla a těšila se na nový způsob plánování. Dcerkou byl přijat s nadšením, hned jsme do ní začali zapisovat pondělní úkoly.

Krátce nato následovala dceřina otázka: “Mohla bych si vytvořit svůj týdenní plán?” A já zajásala nad novou jiskřičkou vnitřní motivace.

Týdenní plán jsem si nejprve vyplňovala sama pro vlastní školní práci, poslala ho i na vyzkoušení a připomínkování Světlaně a jejím žákům.

A tady je výsledek, který můžete využít vy sami, vaše děti, nebo ho nabídněte svým žákům a studentům. Stačí si vybrat.

První je původní šablona upravená podle mých požadavků, druhý znázorňuje dceřin list, který vytvořila podle svých představ. A třetí plán byl upraven podle připomínek paní učitelky Světlany a jejích žáků.

Jak s týdenním plánem pracovat?

Týdenního plánu můžete využít libovolně:

  1. Vyplňte na celý týden dopředu.
  2. Vyplňujte ze dne na den (nejlépe je plánovat vždy den dopředu, abyste ráno neztráceli čas).
  3. Zapisujte si zpětně, na čem jste pracovali.

Kdo plánuje dopředu, vyhne se přemýšlení, do čeho se zrovna pustit a neztrácí čas a energii hned na začátku práce. – Světlana

Při plánování využijte nejen tabulku s rozvrhem celého týdne, ale vyplnit můžete i další kolonky, které se dotýkají:

  • sledování času ranního vstávání a uléhání ke spánku,
  • přehledu domácích povinností,
  • plánování úkolů a jejich časové dotace,
  • doplnění poznámek,
  • zápisu pohybových aktivit nebo chůze (možno měřit s pomocí aplikace v mobilu),
  • dobíjení energie ve volném čase,
  • reflexe celého týdne.

Stáhnout týdenní plán v tiskovém PDF můžete kliknutím na příslušný obrázek.

Děkuji Světlaně za její nápad, pošťouchnutí k realizaci týdenních plánů i cenné připomínky a náměty.

Ať se vám s pracovními listy pěkně plánuje a přináší vyšší efektivitu i dobrý pocit z odvedené práce.

Budu ráda za vaše komentáře, připomínky i návrhy úprav týdenního plánu dole pod článkem v komentářích.

Nina Suchomelová
Specializuji se na efektivní komunikaci ve škole a vytváření partnerského vztahu se žáky, čímž pomáhám učitelům zkrotit džungli před tabulí. Jsem autorkou e-booku pro pedagogy 3 kroky ke zkrocení džungle před tabulí.
Nina je učitelkou na základní škole, manželkou skvělého muže a matkou dvou úžasných dcer. Vždy chtěla jít svou vlastní cestou, vzdělávat se a hledat nové možnosti jak v oblasti školství, tak rodinného života. Zajímá se o přírodu, ekologii, zdravý životní styl a jógu.
Její příběh si můžete přečíst zde >>